Nedir?

Prodüktör Nedir? Ne İş Yapar?

Prodüktör Nedir? Ne İş Yapar?

Özgür Hip Hop’ta sizler ile buluşturduğumuz Nedir serimizin yeni konu başlığı Prodüktör Nedir? Ne İş Yapar? oluyor. Bu yazımızda prodüktörlük mesleğine genel bir açıdan bakıp, bu mesleği sizlere aktarmaya çalışacağız.

Öncelikle prodüktör kelimesinin TDK’ya göre anlamına bakacak olursak yapımcı üretici anlamına gelir. Dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden biri olan prodüktör Fransızca dilinden Türkçe’ye geçmiştir. Kelimenin İngilizce anlamı ise Producer’dır.

Prodüktör kimdir?

Prodüktörler; filmlerde oynayacak oyuncu seçiminden tutun kostümlere kadar, televizyon programlarının akışının düzenlenmesi, tiyatro oyunları, reklamlar ve müzik albümlerinin yapım aşamalarını yöneten kişilerdir. Yaptıkları bu yönetimden sonra ürettiklerinin pazarlama, dağıtım ve yayın süreçlerini koordine ederler.
Yapım aşamalarını yönettikleri film, televizyon programları, tiyatro oyunları, reklam veya müzik albümlerinin bütçe yönetimleri, senaryo, eser ve oyuncu seçimi gibi üretimin çeşitli aşamalarını yürütürler.

Bir prodüktör ne iş yapar?

Prodüktörler, prodüksiyon için ideal olacak oyun, senaryo veya fikirleri seçerler. Projelerinde yapılacak sözleşmeler için teklif sunarlar. Sanat ekibi ile sözleşmeleri düzenlerler. Üretim süreci boyunca yazar, yönetici ve diğer ilgili ekibin faaliyetlerini koordine ederler. Operasyonel raporlar hazırlarlar. Provaların düzenlenmesi gibi idari görevleri vardır. Prodüksiyon için en uygun kostüm, sahne, müzik ve stüdyo ekipmanlarını bularak edinmek sorumluluğundadırlar. Bütçe, planlama ve pazarlama gibi faaliyetlerden sorumludurlar. Prodüksiyonun ilerlemesi için ve üretim hedeflerine ulaşılabilmesini sağlamak için çalışan ekip ile toplantılar düzenlerler.

İlginizi Çekebilir: Mix ve Mastering Nedir?

Üretim süresi boyunca ortaya çıkan sorunları çözüme kavuştururlar. Üretim ve yayın standartlarına uyum için film, kayıt veya provaları gözden geçirirler. Tüm detayların doğru şekilde tamamlanmasını ve ilerlemesini sağlamak için üretimin ardından süreçleri izlerler. Tamamlanan yapıma yönelik pazarlama planları geliştirerek ve ürün dağıtımı için satış ortaklarıyla iş birliği yaparlar. Tamamlanmış yapımlar için dağıtıcı ve yayıncılar ile müzakerelerde bulunurlar. Müzik kayıtlarının üretimini planlarlar ve koordine ederler. Yapımın müzik seçimlerini yaparak sanatçıları yönlendirirler. Tamamlanan projelerden gelir elde edilmeye başlandığında yatırımcılara geri ödemelerin yapılmasını sağlarlar.

Bir prodüktörün nitelikleri neler olmalıdır?

  • Planlama ve organizasyon becerisinin yüksek olması gerekir.
  • Medyaya ve müzik sektörünün dinamiklerine hakim olması gerekir.
  • İkna yeteneği ve iletişim becerilerinin yüksek olması gerekir.
  • Gelişime ve öğrenmeye tamamıyla açık olması gerekir.
  • Karmaşık problemlerin altından kalkarak yaratıcı çözüm önerileri sunma becerisi gerekir.
  • Yöneticilik ve en önemlisi liderlik vasfına sahip olmak gerekir.

You may also like

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

More in:Nedir?